Программное обеспечение

Отрасль: Логистика

Noma’lumlik sharoitida qaror qabul qilish jarayoniga ko’maklashuvchi

Dasturiy vosita murakkab ob‘ektlar haqidagi dastlabki ma’lumotlar noma’lumlik bilan tavsiflangan holatda ularning holati va xususiyatlari haqida qaror qabul qilishga ko‘maklashishga mo‘ljallangan. Dasturiy vositadan turli predmet va amaliy (ta’lim, meditsina, sog’liqni saqlash, iqtisodiyot va h.k.) sohalarda qarorlar qabul qilishga ko‘maklashish uchun foydalanish mumkin.

Каталог

Отправьте нам сообщение