Программное обеспечение

Отрасль: Медицина

Бош компоненталар усули асосида қулоқ чаноғи белгиларини ажратиш ва шахсни таниб олиш дастурий мажмуаси

Дастурий мажмуа шахсни қулоқ тасвири асосида таниб олиш масаласида Бош компоненталар усулидан фойдаланиб шахсни қулоқ тасвири бўйича идентификация қилишга мўлжалланган. Дастурий мажмуанинг функционал имкониятлари: • тасвирни бош компоненталарини ҳисоблаш; • тасвирни қайта тиклаш; • бош компоненталар усулидан фойдаланиб шахсни қулоқ тасвири бўйича идентифи-кация қилиш. Дастурий мажмуа биометрик тизимлар яратишда қўлланилади.

Отрасль: Медицина

Статистик таҳлил асосида қулоқ чаноғи белгиларини ажратиб олиш дастурий мажмуаси” амалий дастурлар тўплами

Дастурий мажмуа Қулоқ тасвирини статистик таҳлили асосида белгиларни ажратиб олишга мўлжалланган. Дастурий мажмуанинг функционал имкониятлари: • тасвирни бир нечта бўлакларга бўлиб, статистик қийматларини ҳисоблаш; • бўлакларнинг корреляцион коэфицентлар таҳлили асосида бўлакларнинг ўхшаш даражасини баҳолаш; • бўлакларни группаларга бўлиш. Дастурий мажмуа шахсни қулоқ тасвири асосида таниб олиш учун белгиларни ажратиб олишда ишлатилади

Отрасль: Медицина

Инсон шахсини идентификациялашда қулоқ чаноғи тасвирларига дастлабки ишлов бериш учун дастурий мажмуа» амалий дастурлар тўплами.

Дастурий мажмуа шахсни қулоқ тасвири асосида таниб олиш масаласида қулоқ тасвирига дастлабки ишлов беришга мўлжалланган. Ушбу дастурий мажмуа шахсни қулоқ тасвири асосида таниб олишда хизмат қилади. Дастурий мажмуанинг функционал имкониятлари: • тасвирни турли бурчак остида буриш ва масштабини ўзгартириш; • тасвирни кулранг ва бинар тасвирга алмаштириш; • тасвирдан контур чизиқларини ажратиш; • тасвир сифатини яхшилаш. • дастурий мажмуа шахсни таниб олиш масаласида қулоқ тасвирига дастлабки ишлов беришда ишлатилади.

Отрасль: Медицина

Телемедицинада телеконсультациялар ва ечимларни қабул қилишни қўллаб қувватлаш учун мультиагент дастур

Мазкур дастур система қатнашчилари – врачларни узоқ масофада консультациаларини амалга ошириш учун мўлжалланган. Бу дастур асосида ҳар хил йўналишларини классифи-кациялаш масалаларини ечиш мумкин, масалан тиббиётда,иқтисодиётда, биологияда ва геологияда.

Отрасль: Медицина

Шахсни қулоқ супрасининг тасвири бўйича идентификация қилиш

Бу дастур шахсни қулоқ тасвири бўйича идентификация қилишга мўлжалланган. Пакетнинг қўлланиш соҳалари: криминалистика, ёпиқ биноларга (худудларга) киришни назорат қилиш устидан бошқарув

Отрасль: Медицина

Организм орган ва тўқималарининг хужайра даражасидаги регулятор механизмларини бошқариш информацион технология инструментарийси.(ИИТОТ)

ИИТОТ қалқонсимон без ва жигар бошқарув механизмларини таҳлил қилишда апробация қилинган ва биология ва тиббиётда орган ва тўқималар регуляторикаси қонуниятларини хужайра даражасида ҳисобий таҳлил қилиш учун қўлланилиши мумкин.

Отрасль: Медицина

Сурункали вирусли гепатит (Д гепатит мисолида) патогенезининг хужайравий вирусо-логик асослари учун информацион технологиялар (СВГИ)

СВГИ Д вируси билан гепотоцитнинг зарарланиши қонуниятлари оқибатларини аниқлаш, бошқарув нуқталарини белгилаш ва касалликни бартараф қилиш йўлларини ишлаб чиқиш учун тиббиётда ишлатилиши мумкун. СВГИ дан бошқа вирусли гепетит соҳасида ҳам фойдаланиш мумкун.

Отрасль: Медицина

Қалқонсимон без регуляторикасини бошқариш информацион технология инструмен-тарийси( ИИТОТ-2

Ушбу инструментарий қалқонсимон без фолликули хужайраларига хос бўлган хужайра функциялари: кўпайиш, ўсиш, мослашиш, специфик функциялар, ҳамда умумий фолликул регуляторикаси компьютер моделлари дастурлар мажмуасидан иборат.

Отрасль: Медицина

Программа для определения риска развития рецидива кровотечения из хронических гастродуоденальных язв

Программа позволяет на основании ряда факторов риска рецидива: возраст, шок, кровопотеря, локализация язвы, размер язвы, характеристика гемостаза по Forrest, толерантность плазмы к гепарину, сопутствующая патология, - путем суммирования баллов установить степень риска развития рецидива кровотечения у больного яз¬венной болезнью.

Каталог

Отправьте нам сообщение