Проект "Korxona axborot tizimi"


Название проекта
Korxona axborot tizimi
Разработчик
Дата добавления
2016-05-23 16:06:37
Описание
Mazkur dasturiy ta’minot savdo do’konlarida ishlayotgan ishchilarning ishlash unumdorligini oshirishga, savdo majmuasini axborotlarning aylanish tizimi jadalashtirishga,xodimlar haqida ma’lumotlar to‘liq jamlab chiqishga yordam beradi.

Версии проекта

Версия
Korxona axborot tizimi market5
Дата добавления
2016-05-23 16:06:37
Архив с ПО
Информация о версии
Mazkur dastur MySql server 2005, .Net Frame Work 2.0 o’rnatishga asoslangan holda ishlaydi.
Отправьте нам сообщение